Het Bestuur van ZME-netwerk

Het bestuur van ZME vormt het aanspreekpunt van het ZME-netwerk. Het bepaalt het beleid, stuurt de activiteiten aan en stelt de begroting samen.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Janny van 't Zand - Fokkema

 M: 06 - 17 06 87 20
 E: voorzitter@zme-netwerk.nl
 I: In Verbinding Training en Coaching

Secretaris

Marion de Rijk

M: 06 - 12 13 15 68
Esecretaris@zme-netwerk.nl
I: Adviesrijk

Penningmeester

Chris Koeling

M: 06 - 21 52 39 50
E: penningmeester@zme-netwerk.nl
I: Koel ICT

Algemeen bestuurslid

Daniëlle van Wijngaarden

M: 06 - 15 57 77 39
E: algemeenbestuurslid@zme-netwerk.nl
I: Daan's Tekst en Papierwerk

Ondersteuning

Sjoerd IJzerman

M: 06 - 24 22 22 55 
E:
I: Winetable


UITGELICHT